2008: Blwyddyn Micro

Depositphotos 8829818 s

Micro Ddaear

Roedd hon yn flwyddyn gyffrous mewn technoleg ar-lein. Os edrychwch arno o olygfa 10,000 troedfedd, mae bodau dynol yn dal i feio llwybr ar sut i ddefnyddio'r cyfrwng cymharol newydd hwn, y Rhyngrwyd. Efallai ei fod yn amlwg ond credaf mai 2008 yw'r flwyddyn y mae cymwysiadau a strategaethau yn mynd Micro.

Mae esblygiad y we gymdeithasol (Web 2.0) bellach yn symud yn gyflym i diriogaeth newydd, wedi'i thargedu. Bydd yr ateb enfawr, un-i-bawb, yn esblygu i roi'r cysylltiadau cywir i chi â'r bobl iawn a'r cynnwys iawn ... ar yr adeg iawn.

 1. Mae e-bost wedi rhagori ar y defnydd nodweddiadol ar gyfer e-gylchlythyrau ac mae'n ennill momentwm yn y byd trafodion. Yn hytrach na darparu ei 'ddigwyddiad' ei hun, mae'r anfon e-bost bellach yn cael ei sbarduno fel rhan o strategaeth farchnata gyffredinol i gadw defnyddwyr a'u cadw'n gysylltiedig â'u siop adwerthu, eu rhwydwaith cymdeithasol, y blogiau maen nhw'n eu darllen, ac ati.

  Mae e-bost hefyd yn esblygu, er gwaethaf cyfyngiadau cleientiaid e-bost prif ffrwd. Mae e-bost yn mynd yn ficro ... negeseuon mwy amserol, mwy o reolaeth, a mwy o ddigwyddiadau.

 2. Mae blogio wedi mynd Micro gyda Twitter, Jaiku a Pownce. Pytiau cyflym sy'n creu sgyrsiau rhithwir o un i lawer.

  Mae cwmnïau eisoes yn dechrau cyflogi Microblogio, ond fe welwn y defnydd manwerthu o Microblogio yn 2008. Byddwn hefyd yn gweld grwpiau'n cael eu trosoli'n well mewn Micro-flogio ... yn debyg iawn i ystafelloedd sgwrsio esblygu mewn cymwysiadau sgwrsio cyhoeddus ddegawd yn ôl.

 3. Mae Rhwydweithiau Cymdeithasol yn symud i ffwrdd o strategaethau monolithig Facebook, MySpace, LinkedIn ac Plaxo… A symud i rwydweithiau micro cymdeithasol Cymru Ning (nodyn: SmallerIndiana, LlyngesVets, Marchnata Chwaraeon 2.0, IndyLance yn ychydig rydw i wedi dechrau neu wedi cymryd rhan ynddynt!).
 4. Gwefannau nod tudalen fel Digg yn cael eu gadael ar gyfer safleoedd fel Cymysgedd - lle gallwch chi sefydlu Micro-grwpiau i ymuno. Byddwn yn annog pawb sy'n darllen fy mlog i gysylltu â mi am wahoddiad i'r Grŵp Marchnata Ar-lein fel y gallwn rannu dolenni. Bydd cymwysiadau eraill fel Truemors yn parhau i alluogi galluoedd targedu mireinio yn hytrach na chategorïau a ddewiswyd ymlaen llaw.
 5. Mae Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ar-lein yn cael eu trosoli fwy a mwy i fynd yn ficro. google, Yahoo, a microsoft parhau i wella data rhanbarthol ar gyfer gwell chwiliadau Daearyddol. Mae Google hyd yn oed yn cefnogi KML mewn mapiau gwefan, i nodi a mynegeio'ch gwefannau yn ddaearyddol!
 6. Mae fideo yn mynd Micro (wedi'i ddiweddaru ar ôl yr argymhelliad o sylw Nil yn Scobleizer). Utterz, Seesmig ac QIK. Mae technolegau fideo a ffôn symudol yn cydgyfeirio, gan alluogi pobl i recordio a llwytho fideo yn llawer haws gydag ansawdd gwell!
 7. Bydd pwysau ar feddalwedd fel Cymwysiadau Gwasanaeth i barhau i fod yn ddigon hyblyg ar gyfer brandio ac integreiddio i gymwysiadau eraill neu frandiau eraill. Nid yw'r cymhwysiad 'tun' yn ddigon da i ni ei brynu a'i osod, mae'n rhaid i ni drosoli technolegau CSS i drawsnewid ein cymwysiadau i unrhyw amgylchedd. Rhaid inni adeiladu cymwysiadau y gellir eu haddasu i'r manylyn lleiaf (micro).

Yno mae gennych chi, fy rhagfynegiad ar gyfer 2008 - blwyddyn y strategaeth ficro a chymhwyso micro-fusnes. Y gallu i greu fel Bydd grwpiau, cymwysiadau daearyddol-ganolog, SaaS â brand micro, neu grwpiau cymdeithasol syml yn cael eu trosoli'n llawn yn 2008. Bydd y rhai na fyddant yn addasu yn cael eu hanghofio.

11 Sylwadau

 1. 1

  Nid yw eich grŵp Mixx yn agored i'ch tanysgrifwyr. Cliciais ar eich dolen i ymuno a chefais y neges hon:

  “Whoops! Mae rhywbeth yn amiss.

  Pssst: Nid ydych wedi cael gwahoddiad i'r grŵp hwn eto, felly na, ni allwch wneud hynny. Ond gofynnwch yn braf ac efallai y byddan nhw'n gadael i chi ddod i mewn. Neu dechreuwch eich grŵp eich hun! ”

  • 2

   Yn anffodus, nid yw Mixx yn cynnig 'grwpiau agored' (hyd y gallaf ddweud!). Os hoffech chi, defnyddiwch fy ffurflen gyswllt ac anfonwch eich cyfeiriad e-bost ataf a byddaf yn taflu gwahoddiad atoch chi!

   Diolch!
   Doug

 2. 3
 3. 4

  Os yw popeth yn wir yn mynd yn ficro, ac mae'n rhaid i mi gytuno bod yr hyn rydych chi'n ei ddweud yn wir yna fel unigolion byddwn ni'n rhan o sgyrsiau llai, fel os ydych chi mewn parti mawr ac yn siarad â 5 neu 10 o bobl trwy'r nos.

  Yn y pen draw, bydd gwir angen ffordd wych o ddod i wybod am y partïon hyn yn union fel y cafodd pawb rywsut wybod am Facebook eleni.

  Un o'r problemau go iawn a welais ac y ceisiais gadw i fyny â hi eleni fu'r newidiadau aruthrol a pha mor anodd fu cadw i fyny. Rwyf wedi darganfod fy mod yn dysgu am y dechnoleg newydd gan bobl fel Scoble trwy ddarllen porthwyr RSS yn fy narllenydd Google ond mae mor hawdd colli technoleg wych oni bai bod rhywun ar wahân i Arrington yn ein helpu i gadw i fyny â'r hyn i'w wylio.

 4. 5

  Hei, diolch dyn am y sôn. Nid oeddwn am leihau gwerth eich swydd mewn unrhyw ffordd. Rydych chi'n iawn ar yr arian cyn belled ag yr wyf yn bryderus. Efallai mai’r peth cwrtais fyddai gwneud sylw yma yn gyntaf, er y byddai hynny wedi bod yn “cyfarth i mewn” hefyd efallai. Roeddwn yn hapus i ddarllen eich post serch hynny. Lloniannau.

 5. 7

  Un o'r pethau sydd bob amser wedi apelio ataf mewn technoleg a'r cyfryngau newydd yw'r gallu i stwnsio pethau a chreu pethau newydd, diddorol (Mae'n ddrwg gennym, ni allaf feddwl am air gwell na hynny ar hyn o bryd.) Ond mae llawer o hyn mae pethau'n dod yn ad hoc i'r pwynt mai dim ond ychydig o bobl oleuedig sydd hyd yn oed yn gwybod am ei fodolaeth. Rwy'n meddwl yn arbennig am bethau fel hashnodau ar Twitter. Er mwyn i hyn i gyd fynd yn ficro i gael effaith go iawn, mae angen cael rhyw fath o beth math coeden ffôn ar gyfer lluosogi'r newyddion i'r lleygwyr oherwydd - gadewch inni ei wynebu - ychydig iawn o bobl sydd hyd yn oed yn gwybod beth yw RSS, heb sôn am danysgrifio i'r holl borthwyr pwysig a didoli trwy'r cyfan.

  Yn olaf, fy haeriad yw bod llawer o'r cyfleoedd marchnata y mae pobl yn eu gweld mewn microblogio a chyfryngau symudol a'r gweddill i gyd yn union y mathau o bethau y bydd pobl fel fi yn eu clamio i ddianc ohonynt. Nid wyf yn gwrthwynebu'r syniad fel y cyfryw ond mae'n rhaid - ac mae'n hanfodol - bod ffyrdd clir, syml o reoli a rheoli sut brofiad sydd i mi. Rwy'n credu bod prosiect fel OAuth ac OpenID yn mynd yn bell tuag at hwyluso'r math hwn o beth ond rwy'n credu bod llawer o waith i'w wneud o hyd i amddiffyn pobl. Wrth i'r byd fynd yn ficro, mae'r gofod y mae marchnatwyr yn ei oresgyn yn fwyfwy personol. Ac nid wyf yn cymryd yn ofnadwy o garedig i oresgyn fy lle personol. Os byddaf yn eich gwahodd i mewn, iawn. Ond yna os gofynnaf ichi adael, ewch allan neu fe'ch gwnaf allan.

  Dyna fy $ .02 yn unig.

  • 8

   Mae hynny'n werth nicel o leiaf, Jamie 😉

   Rwy'n credu ichi hoelio dau beth ... yn gyntaf bod technoleg yn esblygu ac esblygiad yn beth da. Yr ail bwynt a wnewch yw'r union reswm pam mae angen cyfryngau mwy tiwniedig arnom. Os oes gen i gynnyrch neu wasanaeth y byddai gennych ddiddordeb ynddo, byddech chi'n gwerthfawrogi darganfod amdano (yn eich geiriau chi) wrth i chi fy ngwahodd i.

   Dod o hyd i dechnoleg sy'n dod â'r cynnyrch neu'r gwasanaeth i'r darpar sy'n chwilio am neu anghenion y cynnyrch neu'r gwasanaeth hwnnw yw'r hyn yr ydym ar ei ôl. Y peth olaf rydw i eisiau ei wneud yw a) gwastraffu fy arian ar hysbysebu nad yw'n cyrraedd y person iawn a b) dicter pobl fel chi trwy ei roi yn eich wyneb pan na wnaethoch chi ofyn amdano.

   Rwy'n gyffrous am yr esblygiad mewn technolegau a fydd yn parhau i ddod â'r farchnad ynghyd! Gobeithio nad ydym yn gwylltio pobl fel chi wrth i ni ei chyfrifo. 🙂

 6. 9

  Doug:
  Gyda'r holl wybodaeth sydd ar gael ar y we, bydd yn rhaid i ni hidlo er mwyn gallu gwneud synnwyr ohoni. Un o'r ffyrdd gorau o hidlo yw arbenigol neu mewn geiriau eraill i ffurfio cymuned ficro neu fersiwn o'r wybodaeth. Cytunaf yn llwyr â'ch rhagfynegiadau.
  Diolch.

 7. 10

  Diolch am y swydd hon. Rwy'n cytuno bod gan Micro y pŵer. Pam? Oherwydd mae'n hawdd ei wneud. Nid yw pobl yn disgwyl ichi ysgrifennu stori orau gyda dechrau, canol a diwedd braf. Ac mae'n haws i'w fwyta, yn well: 'pori'. Lloniannau.

 8. 11

  Roeddwn i'n meddwl tybed a all unrhyw un fy helpu. Rwy'n edrych am y mater / materion cyfredol mwyaf mewn marchnata sy'n gysylltiedig â thechnoleg ... bydd unrhyw awgrymiadau'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr ... lloniannau !!!

  jon

  matrixx41@hotmail.com

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.