1WorldSync: Gwybodaeth am Gynnyrch a Rheoli Data y gellir ymddiried ynddo

gwybodaeth am gynnyrch

Wrth i werthiannau e-fasnach barhau i dyfu ar gyflymder brawychus, mae nifer y sianeli y gall brand werthu arnynt hefyd wedi tyfu. Mae presenoldeb manwerthwyr ar apiau symudol, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gwefannau e-fasnach ac mewn siopau corfforol yn darparu sawl sianel cynhyrchu refeniw arall i ymgysylltu â defnyddwyr arnynt.

Er bod hyn yn gyfle mawr, gan rymuso defnyddwyr i brynu cynhyrchion bron unrhyw bryd ac unrhyw le, mae hefyd yn creu sawl her newydd i fanwerthwyr wrth sicrhau bod gwybodaeth am gynnyrch yn gywir, o ansawdd uchel ac yn gyson ar draws yr holl sianeli hynny. Mae cynnwys o ansawdd isel yn lleihau canfyddiad brand, yn erydu'r llwybr i'w brynu, a gall droi defnyddwyr i ffwrdd am oes.

Mae hyn yn her unigryw i farchnatwyr hefyd. Os nad yw'r cynhyrchion y maent yn pwyntio pobl atynt yn cael eu cynrychioli ymhell ar draws sianeli, mae'r ymdrech yn cael ei gwastraffu. Mae angen i unrhyw fentrau marchnata ymgorffori'r un cynnwys cywir o ansawdd uchel i gynnal presenoldeb cyson ym mhob rhodfa ddigidol.

Felly, beth all manwerthwyr a marchnatwyr ei wneud?

 • Ymgorffori ffocws ar greu cynnwys cynnyrch o ansawdd uchel mewn cynllun busnes cyffredinol
 • Buddsoddi mewn systemau rheoli gwybodaeth data a chynhyrchion o ansawdd uchel
 • Chwiliwch am atebion data sy'n graddio'n hawdd wrth i dechnolegau a sianeli newydd gael eu datblygu
 • Gweithio gyda darparwyr data sy'n galluogi galluoedd darganfod cynnyrch cadarn i gynyddu dirlawnder cynnyrch

Trosolwg Datrysiad 1WorldSync

1WorldSync yw'r rhwydwaith gwybodaeth cynnyrch aml-flaenllaw, sy'n helpu, mwy na 23,000 o frandiau byd-eang a'u partneriaid masnachu mewn 60 o wledydd - yn rhannu cynnwys dilys, ymddiriedaeth gyda chwsmeriaid a defnyddwyr - gan eu grymuso i wneud y dewisiadau cywir, pryniannau, penderfyniadau iechyd a ffordd o fyw. Gyda chleientiaid ar draws y Fortune 500, mae 1WorldSync yn darparu atebion ar gyfer ystod ehangu o farchnadoedd, o gwmnïau Fortune 500 i fusnesau bach a chanolig eu maint.

Mae gan y cwmni swyddfeydd yn yr America, Asia a'r Môr Tawel, ac Ewrop, a gallant ddiwallu anghenion gwybodaeth am gynnyrch unrhyw bartner masnachu mewn unrhyw ddiwydiant, gan gyfuno cyrhaeddiad byd-eang â gwybodaeth a chefnogaeth leol. Mae gan y cwmni atebion ar gael i gwmnïau ar bob cam o'r sbectrwm gwybodaeth a rheoli data cynnyrch.

Wrth i ddefnyddwyr ymgysylltu â chwmnïau fwy a mwy ar-lein, maent yn mynnu delweddau, cynnwys a mwy o ansawdd uwch gan frandiau. Mae ein datrysiadau sy'n arwain y farchnad yn caniatáu i gwmnïau ar bob cam o'r broses brynu reoli eu gwybodaeth am gynnyrch yn well, gan arwain yn y pen draw at brofiadau cwsmeriaid mwy cyson a gwerthiannau uwch. Dan Wilkinson, Prif Swyddog Masnachol 1WorldSync

Nodweddion 1WorldSync ar gyfer Derbynwyr:

 • Gosod a chynnal a chadw eitemau
 • Darganfyddiad cynnwys cynnyrch
 • Ymgysylltu a galluogi cymunedol
 • Cydgrynhoad cynnwys byd-eang

Nodweddion 1WorldSync ar gyfer Ffynonellau:

 • Dosbarthiad cynnwys byd-eang
 • Catalog Omnichannel
 • Cipio a chyfoethogi cynnwys
 • Llywodraethu gwybodaeth am gynnyrch

1worldsync

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.