15 Rheswm Busnes i Ddefnyddio Twitter

Depositphotos 13876493 s

Mae busnesau'n parhau i gael trafferth ar resymau i ddefnyddio Twitter. Codwch gopi o Twitterville: Sut y gall Busnesau Ffynnu yn y Cymdogaethau Byd-eang Newydd by Shel Israel. Mae'n llyfr gwych sy'n dogfennu genedigaeth a thwf Twitter fel cyfrwng newydd anhygoel i fusnesau gyfathrebu drwyddo.

Gan fy mod yn darllen y llyfr, mae Shel yn sôn am sawl rheswm pam y byddai cwmni eisiau defnyddio Twitter. Rwy'n credu bod llawer ohonyn nhw'n werth eu rhestru ... ynghyd â rhywfaint o drafodaeth ... yn ogystal ag ychydig o rai eraill.

 1. Dosbarthu Cwponau a Chynigion - gan fod Twitter yn gyfrwng cyfathrebu ar sail caniatâd, mae'n ffordd berffaith o ddosbarthu cynigion. Ffrind da Adam Bach wedi gweld hyn yn y bwyty a diwydiannau eiddo tiriog - lle mae cyfuniad o Rhybuddion Symudol, Twitter, Facebook, Blogio a syndiceiddio wedi helpu i dyfu holl fusnesau ei gleientiaid ... tra mewn marchnad is!
 2. Cyfathrebu â Gweithwyr - yn hytrach na chlymu gweinyddwyr e-bost neu wastraffu amser pobl mewn ystafelloedd cyfarfod, mae Twitter yn offeryn cydweithredu gwych. Mewn gwirionedd, dyna pam yr oedd a grëwyd gyntaf gan Odeo dan yr enw Twttr (i a'r e wedi gostwng am lai o deipio ar gyfer SMS!)
 3. Derbyn Cwynion Cwsmer - mae cwmnïau'n ymladd yn gyson i osgoi rhoi eu dillad golchi budr allan yn llygad y cyhoedd. Yr eironi yw bod defnyddwyr peidiwch â chredu mewn gwasanaeth 5 seren mwyach. Daw hyrwyddiad a beirniadaeth fwyaf ymosodol cwmnïau yn nodweddiadol ar ôl eu hymateb ... neu anweithgarwch. Trwy dderbyn cwynion cwsmeriaid yn yr awyr agored, gall defnyddwyr eraill weld pa fath o gwmni ydych chi mewn gwirionedd yn.
 4. Dod o Hyd i Swydd neu Postio - Mae recriwtwyr a cheiswyr yn defnyddio Twitter i bostio am swyddi sydd eu hangen neu agoriadau swydd. Gyda chwiliad daearyddol, gallwch hyd yn oed ddarganfod pa mor agos rydych chi'n edrych i ddod o hyd i gyflogaeth a gallwch gyfuno termau eraill ar gyfer eich chwiliad.
 5. Ceisio a Rhannu Gwybodaeth - Yn ôl pan gefais lai na mil o ymwelwyr, roedd Twitter wedi dod yn dewis arall gwych i beiriannau chwilio. Mae Google wedi sylweddoli hyn hefyd, integreiddio eich cymunedau ar-lein i ganlyniadau chwilio. Yn nodweddiadol, mae'r atebion a gaf yn berthnasol iawn oherwydd bod y rhai sy'n fy nilyn yn gweithio yn yr un diwydiant â minnau.
 6. Strategaeth Farchnata Mewnol - wrth weithio yn Compendium, dechreuon ni sylwi bod nifer ac ansawdd y gwifrau i mewn a ddaeth i'n gwefan o Twitter yn llawer mwy tebygol o drosi na thrwy chwilio. Er bod peiriannau chwilio wedi rhoi llawer iawn o ymwelwyr inni, fe ddechreuon ni gynghori cleientiaid i fynd ar Twitter ac awtomeiddio eu porthwyr trwy offer fel Hootsuite or Twitterfeed.
 7. Dyneiddio Busnes - mae busnesau sydd ag ychydig neu ddim cyswllt â'r cyhoedd yn darganfod bod darparu cyffyrddiad dynol yn wych i fusnes ac yn ofynnol ar gyfer cadw cwsmeriaid. Os yw'ch busnes yn cael trafferth darparu rhyngweithio dynol ac yn llwgu adnoddau, mae Twitter yn gyfrwng gwych. Nid oes angen ei fonitro trwy'r dydd (er y byddwn yn ei gynghori ... mae ymatebion cyflym yn cael oohs ac aahs), ond mae ymateb gan gwmni di-wyneb gan berson go iawn ag avatar bob amser yn cŵl.
 8. Brandio Personol - ochr yn ochr â busnes dyneiddio mae'r gallu i weithwyr neu berchnogion busnes adeiladu brand personol hefyd. Gall adeiladu brand personol ar-lein arwain at lawer o bethau ... efallai hyd yn oed cychwyn eich asiantaeth eich hun! Byddwch yn hunanol am eich gyrfa. Mae gormod o bobl a oedd yn poeni am yr hyn y gallai eu cwmni ei feddwl pe byddent yn rhoi eu hunain allan yn llygad y cyhoedd bellach yn chwilio am swyddi oherwydd i'r un cwmni hwnnw eu diswyddo.
 9. Optimeiddio Chwilio Twitter gyda Hashtags - mae chwiliadau ar Twitter yn dod yn fwy a mwy cyffredin. Dewch o hyd iddo trwy ddefnyddio hashnodau yn effeithiol yn eich Trydar neu yn eich mecanweithiau awtopost.
 10. Rhwydweithio Effeithiol - mae rhwydweithio ar-lein yn rhagflaenydd gwych ar gyfer rhwydweithio all-lein. Ni allaf ddweud wrthych faint o ragolygon rydw i wedi'u cwrdd trwy Twitter. Roedd rhai ohonom yn adnabod ein gilydd am fisoedd cyn cysylltu all-lein mewn gwirionedd, ond mae wedi arwain at rai perthnasoedd busnes gwych.
 11. Marchnata Feirysol - Twitter yw'r eithaf mewn marchnata firaol. Mae'r Retweet (RT) yn offeryn anhygoel o bwerus ... gan wthio'ch neges o rwydwaith i rwydwaith i rwydwaith mewn ychydig funudau. Nid wyf yn siŵr bod technoleg firaol gyflymach ar y farchnad ar hyn o bryd.
 12. Codi arian - Mae Shel yn ysgrifennu rhai enghreifftiau gwych o sut mae cwmnïau wedi defnyddio Twitter yn effeithiol ar gyfer ymdrechion dyngarol. Mae'r budd i'r busnes a'r elusen - gan fod cyfranogiad y busnesau yn cael cyhoeddusrwydd gwell ar Twitter nag yr oeddent newydd ei grybwyll ar wefan yn rhywle.
 13. Archebu Ar-lein - Ar wahân i gwponau a chynigion, mae rhai pobl hyd yn oed yn cymryd archebion cwsmeriaid ar-lein. Mae Shel yn ysgrifennu am siop goffi lle gallwch chi drydar yn eich archeb a mynd i'w godi. Cwl iawn!
 14. Cysylltiadau Cyhoeddus - Gan fod Twitter yn gweithio ar gyflymder teipio 140 nod, gall eich cwmni fynd ar y blaen i bawb… mae’r gystadleuaeth, y cyfryngau, yn gollwng… trwy gael strategaeth cysylltiadau cyhoeddus ymosodol sy’n ymgorffori Twitter. Pan fyddwch chi'n gwneud y cyhoeddiad yn gyntaf, mae pobl yn dod atoch chi. Peidiwch â gadael y cyfryngau traddodiadol na blogiwr i wneud pethau'n iawn ... defnyddiwch Twitter i orchymyn a chyfarwyddo'r cyfathrebu.
 15. Cyfathrebu Rhybuddion - yn cael problem gyda'ch cwmni ac angen cyfathrebu â'ch cwsmeriaid neu'ch rhagolygon? Gall Twitter fod yn ffordd wych o wneud hyn. Mae Pingdom hyd yn oed wedi ychwanegu Rhybuddion Twitter at ei wasanaethau ... dyna syniad gwych! Ac eithrio ... pan fydd Twitter yn mynd i lawr ni allant ddefnyddio'r gwasanaeth 😉 Gall rhybudd fod yn beth gwych hefyd ... efallai i hysbysu'ch cwsmeriaid bod cynnyrch yn ôl mewn stoc.

Mae Shel yn crybwyll na ellir priodoli rhai o'r achosion defnydd busnes yn ei lyfrau yn uniongyrchol i refeniw. Er bod hyn yn wir, gellir eu mesur yn y pen draw a defnyddio enillion ar fuddsoddiad. Rwy'n hyderus y gall adran gwasanaeth cwsmeriaid sy'n olrhain nifer y galwadau a Trydar wneud rhyw fath o fesur i weld a yw Twitter yn lleihau nifer yr alwadau ar gyfartaledd ers i'r atebion gael cyhoeddusrwydd. Yn yr un modd â # 15 ... os yw fy safle yn mynd i lawr a'i fod wedi'i drydar ... yna bydd y bobl hynny yn llai addas i fy ffonio i roi gwybod imi ers iddynt weld fy mod eisoes wedi cadarnhau'r mater.

Beth ydw i ar goll?

6 Sylwadau

 1. 1

  Waw, dyma restr wych Douglass. "Beth ydw i ar goll?" yn ymddangos fel y ffordd iawn i ddod â'r swydd hon i ben gan fod popeth y gallwn o bosibl feddwl amdano eisoes wedi'i gynnwys yno. Dywedaf wrthych beth yr wyf ar goll >> y llyfr hwn ar fy silff. Y drydedd swydd heddiw mae wedi cael ei chrybwyll felly rwy'n bendant yn rhoi pryniant iddo'r penwythnos hwn. Diolch am y wybodaeth. –Paul

 2. 3

  Am swydd wych Douglas! Diolch i chi am roi mwy o fwledi i ni farchnata Twitter a marchnata cyfryngau cymdeithasol i'n cleientiaid.

 3. 5
 4. 6

  Mae'r rhain yn bwyntiau gwych, ac maen nhw wedi profi'n wir yn ein diwydiant yn bendant. Oherwydd ein bod ni'n gwmni arolwg ar-lein, mae pobl yn dod ataf trwy Twitter a Facebook gyda'u materion yr un mor aml ag y maen nhw'n galw cefnogaeth i gwsmeriaid. Ac rydych chi'n gwybod beth, oherwydd fy mod i'n teimlo fy mod i'n gysylltiedig â nhw trwy'r rhwydwaith cymdeithasol, rwy'n sicrhau fy mod i'n gofalu am eu cwyn. Rydym wedi cael tunnell o adborth cadarnhaol o hyn, ac yn fy mhrofiad i, mae'n creu ymdeimlad gwirioneddol o gymuned. Mae unrhyw fusnes nad yw ar Twitter y dyddiau hyn yn colli allan mewn ffordd enfawr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.