12 Cam at Lwyddiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

12 cam i lwyddiant marchnata cyfryngau cymdeithasol

Mae gan y bobl yn BIGEYE, asiantaeth gwasanaethau creadigol llunio'r ffeithlun hwn i gynorthwyo cwmnïau i ddatblygu strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol lwyddiannus. Rwyf wrth fy modd yn torri allan y camau ond rwyf hefyd yn cydymdeimlo nad oes gan lawer o gwmnïau'r holl adnoddau i ddarparu ar gyfer gofynion strategaeth gymdeithasol wych. Mae'r elw ar adeiladu cynulleidfa i mewn i gymuned a gyrru canlyniadau busnes mesuradwy yn aml yn cymryd mwy o amser nag amynedd arweinwyr o fewn y cwmni.

12 Cam at Lwyddiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Ymchwil ac yn adnabod eich cynulleidfa, gan nodi'r pynciau a'r diddordebau y maen nhw'n fwyaf cymdeithasol yn eu cylch.
 2. Dewiswch yn unig i ddefnyddio'r rhwydweithiau a'r llwyfannau sy'n siarad orau â'ch cynulleidfa.
 3. Nodwch eich dangosyddion perfformiad allweddol (DPA). Beth ydych chi am i'ch ymdrechion cymdeithasol ei gyflawni? Sut olwg sydd ar lwyddiant mewn termau mesuradwy?
 4. Ysgrifennu llyfr chwarae marchnata cyfryngau cymdeithasol. Dylai'r llyfr chwarae roi manylion eich DPA, proffiliau cynulleidfa, personas brand, cysyniadau ymgyrchu, digwyddiadau hyrwyddo, cystadlaethau, themâu cynnwys, camau rheoli argyfwng, ac ati. Sylwch y dylai'r strategaeth fod yn unigryw i'r platfform.
 5. Alinio aelodau eich cwmni o amgylch y cynllun. Neilltuwch gyfrifoldebau o ran pwy sy'n postio, pwy sy'n ymateb, a sut mae adrodd metrigau.
 6. Cymerwch 30-60 munud ar ddechrau pob wythnos neu fis i drefnu trydariadau, postiadau Facebook, postiadau LinkedIn, pinnau, neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol arall. Gall y rhain fod yn syniadau gwreiddiol, dolenni i'ch gwaith eich hun, neu'n ddolenni i gynnwys allanol a allai fod yn ddefnyddiol neu o ddiddordeb i'ch cynulleidfa.
 7. Creu banc cynnwys gan ddefnyddio taenlen a chynllunio'r pynciau cynnwys, penawdau, dolenni cysylltiedig, yr amserlennu a ddymunir, enw'r awduron, a maes i'w gymeradwyo gan reolwyr ar bob llinell.
 8. Post cynnwys perthnasol yn ymwneud â phynciau a digwyddiadau sy'n werth sylw mewn modd amserol. Mae'n bwysig rhannu barn cyn gynted ag y bydd newyddion sy'n torri yn digwydd.
 9. Trin popeth sianeli cymdeithasol ar wahân. Ni ddylech fod yn postio'r un neges ar draws pob sianel - cofiwch pwy yw'r gynulleidfa y tu ôl i bob platfform.
 10. Neilltuo rhywun gweithredu fel cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid i fod yn ymatebol i gynnwys a negyddoldeb a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Peidiwch ag anwybyddu sylwadau ac adborth!
 11. Adrodd amserlen! Yn dibynnu ar eich nodau, gall metrigau adrodd ddigwydd yn wythnosol, yn fisol neu'n ddeufisol.
 12. Ail-ddadansoddi eich cynllun yn rheolaidd. Os nad yw rhywbeth yn eich cynllun yn gweithio, ei droi i fyny neu gynnwys prawf A / B i benderfynu beth mae'ch cynulleidfa yn ymateb yn well iddo.

print

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.