Sut y Cyrhaeddasom 100,000 o olygfeydd misol

safbwyntiau 100000

Mae rhai pobl o'r farn bod lladd blogiau a gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn ei gwneud hi'n anoddach clywed eich llais. Er ei bod yn wir bod y sŵn yn llawer uwch, mae'r cyfle i leisio'ch llais neu lais eich cwmni yn y cyfryngau cymdeithasol yn dal yn bosibl yn unig, mae'n wych os oes gennych gynnwys y mae pobl yn chwilio amdano.

Rydyn ni newydd ragori 100,000 o olygfeydd ym mis Tachwedd ar Martech, record erioed ac yn ein symud i gategori elitaidd o flogiau marchnata sy'n cael dros filiwn o ymwelwyr y flwyddyn. (Sylwch: nid yw'r siart isod yn olrhain bob amser ... dim ond o'r adeg y gwnaethom ddechrau defnyddio WordPress Stats)
safbwyntiau 100000

Felly sut wnaethon ni hynny? Rwyf wedi bod yn dweud wrth bobl fy ngyrfa gyfan (hyd yn oed cyn ar-lein) mai allwedd i farchnata gwych yw defnyddio sawl cyfrwng i hyrwyddo'ch cynnyrch neu wasanaeth. Ni allwch bwmpio'ch holl arian i mewn i un cyfrwng ... rydych nid yn unig yn cyfyngu'r gynulleidfa, ond rydych hefyd yn cyfyngu'n ddifrifol ar y modd y clywir eich llais. Am 5 mlynedd, blog testun oedd Martech. Nid oedd gennyf yr adnoddau na'r amser i ddefnyddio cyfryngau eraill, felly gweithiais i wneud y gorau o'r cyfrwng hwnnw.

Eleni; fodd bynnag, wedi bod yn wahanol iawn. Dyma'r holl wahanol fentrau rydyn ni wedi gweithio arnyn nhw:

 • Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi recordio a sioe radio wythnosol (i ffwrdd heddiw oherwydd gwyliau'r UD). Rydyn ni wedi cael wythnos ar ôl wythnos o siarad â'r meddyliau marchnata mwyaf yn y diwydiant ac mae'r sioe wedi tyfu - gyda miloedd o wrandawyr bob mis.
 • Fe wnaethom ymgorffori marchnata e-bost rhaglen a barhaodd i yrru ymwelwyr yn ôl i'r blog. Mae hyn yn cael ei ail-weithio ar hyn o bryd wrth i ni fudo i'n noddwr mwyaf newydd, Delivra, ond mae wedi bod yn dacteg anhygoel o wych. Os nad oes gan eich blog raglen e-bost, dechreuwch hi heddiw! Rydyn ni'n gweithio ar rai offer ar gyfer defnyddwyr WordPress yn yr ardal honno ... daliwch i edrych arnon ni!
 • Gweithiodd ein datblygwr, Stephen, ar sawl ategyn - gan gynnwys y Widget bar ochr Youtube, gan gasglu llawer o sylw gan y gymuned WordPress.
 • Ynghyd ag archebu ein sioe radio, Jenn wedi bod yn ddi-baid wrth ymgysylltu â'n rhwydweithiau ar Twitter, Facebook a LinkedIn ac mae traffig o cymdeithasol wedi ffrwydro, yn aml yn rhagori ar ein traffig chwilio bob mis! Rydyn ni'n defnyddio nawr Clustogi i helpu i reoleiddio a chynnal y sgyrsiau hynny ar-lein.
 • Mae safleoedd nodi llyfrau a darganfod cymdeithasol fel StumbleUpon wedi anfon tunnell o draffig atom, felly mae ymgorffori botymau rhannu cymdeithasol ar bob post i'w gwneud hi'n haws i bobl rannu ein cynnwys â'u rhwydweithiau wedi bod yn dacteg wych i yrru traffig newydd atom.
 • Rydym hefyd yn hyrwyddo'r wefan yn weithredol gyda cyllidebau hysbysebu bach ar Facebook a LinkedIn i gynulleidfaoedd penodol iawn. Nid wyf yn siŵr a oes llawer o elw ar fuddsoddiad yno, ond mae'n ymgysylltiad brandio da i gadw Martech ar y blaen gyda'n cynulleidfa darged o CMOs a chyfarwyddwyr Marchnata.
 • Rydym wedi ymgorffori arolygon barn yn weithredol i ennyn diddordeb ein darllenwyr. Zoomerang wedi bod yn noddwr anhygoel ac wedi ein helpu i ddal diddordeb a barn ymwelwyr, gan ddarparu syniadau cynnwys ychwanegol inni bob wythnos. Mae cyfrif Zoomerang sylfaenol yn rhad ac am ddim, felly byddwn yn annog unrhyw un i'w ddefnyddio! Un gair o rybudd yw efallai na fyddwch yn derbyn ymateb ysgubol o'ch arolwg barn. Tra bod pobl wrth eu bodd yn darllen blogiau, nid ydyn nhw bob amser yn cymryd rhan.
 • Rydyn ni wedi datblygu Infograffeg Marchnata ar gyfer y ddau Delivera (Arferion Gorau E-bost Gwyliau) a Zoomerang (Defnyddwyr a SMB Canlyniadau Arolwg Cyfryngau Cymdeithasol) a'u rhyddhau drwodd Martech Zone fel rhan o'n pecynnau noddi gyda'r cwmnïau. Mae ffeithluniau yn wych ar gyfer cyrraedd cynulleidfaoedd os ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny trosoledd nhw!
 • Fe wnaethon ni symud y blog i'r radd flaenaf Cwmni cynnal WordPress, WPEngine wedi'i gyfuno ag a Rhwydwaith Darparu Cynnwys wedi'i bweru gan StackPath CDN, CDN llawer cyflymach nag Amazon.
 • Yr effaith olaf a mwyaf: cynnwys gwreiddiol, gwerthfawr! Tra bod gweddill y blogiau marchnata a thechnoleg eisiau ymladd dros y stori fwyaf newydd - neu'n waeth - regurgitate fe, rydyn ni'n gweithio'n gyson i sicrhau eich bod chi'n derbyn gwybodaeth werthfawr, gadarnhaol a gweithredadwy yn y diwydiant.

378
Beth sydd nesaf? Mae ein asiantaeth yn cychwyn rhai cwricwla addysg gyda chwpl o Brifysgolion a chwmnïau mawr. Rydyn ni'n mynd i weithio'r gwersi hynny i Weminarau a chyrsiau hyfforddi i'n darllenwyr. Bydd hyn yn caniatáu inni fynd y tu hwnt i'r sgwrs a drilio i lawr a chael canlyniadau gwych i chi. Byddwch yn wyliadwrus am rai fideos, gweminarau ac e-lyfrau ychwanegol sy'n dod eich ffordd!

Ddoe roedd Diolchgarwch yma yn yr Unol Daleithiau ac rwy'n gwerthfawrogi'r holl gefnogaeth rydych chi wedi'i rhoi inni! Diolch!378

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.