10 Cam ar gyfer Ysgrifennu Post Blog Effeithiol

syniad blog

syniad blogEfallai bod hyn yn ymddangos fel swydd elfennol ... ond byddech chi'n synnu faint o bobl sy'n gofyn imi am gyngor ar sut i ysgrifennu swydd post blog effeithiol. Byddwn hefyd yn ychwanegu fy mod yn ddryslyd iawn weithiau wrth ddarllen rhai postiadau ar beth oedd y nod, y perthnasedd oedd, ac os oedd y blogiwr hyd yn oed yn meddwl am y darllenydd wrth iddo / iddi ysgrifennu'r post.

  1. Beth yw'r syniad canolog o'r swydd? A oes ateb rydych chi'n ceisio'i ddarparu i gwestiwn penodol? Peidiwch â drysu pobl trwy gymysgu syniadau gwahanol mewn post blog sengl. A yw'r pwnc yn rhyfeddol? Mae cynnwys rhyfeddol yn cael ei ddosbarthu yn y cyfryngau cymdeithasol a gall ddenu mwy o ddarllenwyr. Penderfynu pa fath o swydd rydych chi'n mynd i ysgrifennu.
  2. Beth keywords allech chi dargedu gyda'ch post blog? Dywedwch y gwir, nid wyf bob amser yn chwilio am eiriau allweddol i'w hyrwyddo wrth flogio, ond mae'n ffordd wych o gaffael darllenwyr newydd. Peidiwch â stwffio tunnell o eiriau allweddol i mewn i bost blog sengl ... mae'n iawn canolbwyntio ar ychydig o eiriau cysylltiedig.
  3. Defnyddiwch eiriau allweddol yn nheitl eich swydd, geiriau cyntaf eich post, a geiriau cyntaf eich Disgrifiad Meta. Allweddeiriau beiddgar neu gall eu defnyddio mewn is-benawdau, a'u taenellu yn eich post wneud cryn wahaniaeth ar sut mae'ch post yn cael ei fynegeio gyda'r peiriannau chwilio.
  4. A oes yno postiadau blog eraill y gallwch chi gyfeirio ato wrth ysgrifennu'ch post cyfredol? Gall cysylltu'n fewnol â swyddi eraill helpu darllenydd i blymio'n ddyfnach ac adfywio rhywfaint o hen gynnwys rydych chi wedi'i ysgrifennu. Gall cysylltu'n allanol hyrwyddo pobl eraill yn y diwydiant a darparu porthiant ychwanegol i gefnogi'ch swydd.
  5. A oes delwedd gynrychioliadol y gallwch ei ddefnyddio sy'n gadael argraff gyda'r darllenydd? Nid yw ein hymennydd yn aml yn cofio geiriau ... ond rydyn ni'n prosesu ac yn recordio delweddau yn llawer gwell. Bydd cael delwedd wych i gynrychioli'ch cynnwys yn gadael mwy o argraff gyda'ch darllenwyr. Gall ychwanegu testun amgen i'r ddelwedd helpu SEO. (Ac os yw llun werth mil o eiriau ... an infographic yn werth 100,000 ac a fideo yn werth miliwn!)
  6. Allwch chi ysgrifennu'r cynnwys gan ddefnyddio pwyntiau bwled? Nid yw pobl yn darllen postiadau blog gymaint ag y maent yn eu sganio. Gall defnyddio pwyntiau bwled, paragraffau byr, is-benawdau ac allweddeiriau beiddgar helpu pobl i sganio'r post a phenderfynu'n hawdd a ydyn nhw am gloddio'n ddyfnach ai peidio.
  7. Beth ydych chi am i bobl ei wneud do ar ôl iddyn nhw ddarllen y post? Os oes gennych chi blog corfforaethol, efallai ei fod i'w gwahodd am wrthdystiad neu i roi galwad i chi. Os yw'n gyhoeddiad fel hwn, efallai ei fod i ddarllen postiadau ychwanegol ar y pwnc neu ei hyrwyddo i'w rhwydweithiau. (Mae croeso i chi daro'r botymau Retweet a Like uchod!)
  8. Faint o amser a ddylai eich post blog fod? Cyn belled ag y mae'n ei gymryd i gyfleu'ch pwynt - byth yn hirach. Rwy'n aml yn adolygu fy swyddi ac yn darganfod fy mod i wedi blodeuo rhywfaint ar bwnc - felly byddaf yn ei lanhau ac yn torri'r holl bethau allanol allan ohono. Swydd fwy poblogaidd a ysgrifennais oedd 200 Syniad Post Blog ... roedd yn hir, ond fe weithiodd! Os ydw i'n ysgrifennu paragraffau, dwi'n tueddu i'w gadw i lond llaw o baragraffau byr - un neu ddwy ben brawddeg. Unwaith eto, mae gwneud y cynnwys yn hawdd ei dreulio yn allweddol.
  9. Tag a chategoreiddio eich post gydag allweddeiriau yr hoffech i'r gynulleidfa ddod o hyd i'r cynnwys oddi tanynt. Gall tagio a chategoreiddio eich helpu chi a'ch darllenwyr i ddod o hyd i gynnwys yn haws pan fyddant yn sgwrio'ch gwefan am bwnc penodol. Gall hefyd helpu i drefnu cynnwys ychwanegol fel swyddi cysylltiedig.
  10. Dangos rhywfaint o bersonoliaeth a darparwch eich safbwynt. Nid yw darllenwyr bob amser yn ceisio dod o hyd i atebion yn unig mewn post, maen nhw hefyd yn ceisio darganfod barn pobl am yr ateb. Gall dadleuon yrru llawer o lawer o ddarllenwyr ... ond byddwch yn deg a byddwch yn barchus. Dwi wrth fy modd yn trafod Folks ar fy mlog ... ond rydw i bob amser yn ceisio ei gadw at y pwnc wrth law, heb alw enwau nac edrych fel asyn.