10 Rheolau ar gyfer Cyfarfodydd Teilwng

Depositphotos 18597265 s

Mae rhai pobl yn crafu eu pen pan fyddaf yn hwyr mewn cyfarfod neu pam fy mod yn gwrthod eu cyfarfodydd. Maen nhw'n meddwl ei bod hi'n anghwrtais y byddwn i'n ymddangos yn hwyr ... neu ddim yn arddangos o gwbl. Yr hyn nad ydyn nhw byth yn ei gydnabod yw nad ydw i byth yn hwyr mewn cyfarfod teilwng. Rwy'n credu ei bod yn anghwrtais iddynt gynnal y cyfarfod neu fy ngwahodd yn y lle cyntaf.

  1. Gelwir cyfarfodydd teilwng pan fo angen.
  2. Nid yw cyfarfodydd teilwng wedi'u trefnu ar gyfer y 3 blynedd nesaf ... mae'n hurt galw cyfarfodydd nad oes ganddynt nod ac ymyrryd â chynhyrchedd.
  3. Mae cyfarfodydd teilwng yn casglu'r meddyliau cywir i weithio fel tîm i ddatrys problem neu weithredu datrysiad.
  4. Nid cyfarfodydd teilwng yw'r lle i ymosod nac i geisio codi cywilydd ar aelodau eraill.
  5. Mae cyfarfodydd teilwng yn lle o barch, cynhwysiant, gwaith tîm a chefnogaeth.
  6. Mae cyfarfodydd teilwng yn dechrau gyda set o nodau i'w cwblhau a'u gorffen gyda chynllun gweithredu o bwy, beth a phryd.
  7. Mae gan gyfarfodydd teilwng aelodau sy'n cadw'r pwnc ar y trywydd iawn ac ar amser fel nad yw amser cyfunol yr holl aelodau yn cael ei wastraffu.
  8. Dylai cyfarfodydd teilwng fod â lleoliad dynodedig sy'n adnabyddus o flaen amser gan yr holl aelodau.
  9. Nid cyfarfodydd teilwng yw'r lle i gwmpasu'ch casgen (dyna e-bost).
  10. Nid cyfarfodydd teilwng yw'r lle i geisio cael cynulleidfa (dyna gynhadledd).

Mae yna eithriadau. Fel y cyfarfod teilwng hwn ... o… a'r rhai gyda M & Ms.