10 Rheswm Mae Eich Gwefan Yn Colli Safle Organig ... A Beth i'w Wneud

Rhesymau Nid yw'ch Gwefan yn Safle mewn Chwiliad Organig

Mae yna nifer o resymau y gallai eich gwefan fod yn colli ei gwelededd chwilio organig.

 1. Ymfudo i barth newydd - Er bod Google yn cynnig modd i adael iddynt wybod eich bod wedi symud i barth newydd trwy Search Console, mae'r mater o hyd o sicrhau bod pob backlink allan yn datrys URL da ar eich parth newydd yn hytrach na thudalen na ddarganfuwyd (404) .
 2. Mynegeio caniatâd - Rwyf wedi gweld llawer o achosion o bobl yn gosod themâu, ategion newydd, neu'n gwneud newidiadau CMS eraill sy'n newid eu gosodiadau yn anfwriadol ac yn rhwystro eu gwefan rhag cael eu cropian yn llawn.
 3. Metadata drwg - Mae peiriannau chwilio wrth eu bodd â metadata fel teitlau a disgrifiadau tudalen. Rwy'n aml yn dod o hyd i faterion lle nad yw tagiau teitl, tagiau teitl meta, disgrifiadau wedi'u poblogi'n iawn ac mae'r peiriant chwilio'n gweld tudalennau diangen ... felly dim ond rhai ohonynt maen nhw'n eu mynegeio.
 4. Asedau ar goll - gall CSS, JavaScript, delweddau, neu fideos coll achosi i'ch tudalennau gael eu gollwng yn ei safle ... neu gellir tynnu tudalennau'n gyfan gwbl os yw Google yn gweld nad yw'r elfennau'n poblogi'n iawn.
 5. Ymatebolrwydd symudol - Mae symudol yn dominyddu llawer o geisiadau chwilio organig, felly gall safle nad yw wedi'i optimeiddio wirioneddol ddioddef. Gall ychwanegu galluoedd CRhA i'ch gwefan wella'ch gallu i ddod o hyd i chwiliadau symudol yn sylweddol. Mae'r peiriannau chwilio hefyd yn addasu eu diffiniad o ymatebolrwydd symudol wrth i bori symudol esblygu.
 6. Newid yn strwythur y dudalen - Mae elfennau ar dudalen ar gyfer SEO yn eithaf safonol yn eu pwysigrwydd - o deitl i benawdau, i feiddgar / emphatig, i dagiau cyfryngau ac alt ... os byddwch chi'n newid strwythur eich tudalen ac yn aildrefnu blaenoriaeth elfennau, bydd yn newid sut mae'r ymlusgwr yn gweld eich cynnwys ac efallai y byddwch yn colli safle ar gyfer y dudalen honno. Gall peiriannau chwilio hefyd addasu pwysigrwydd elfennau tudalen.
 7. Newid mewn poblogrwydd - Weithiau, mae safle sydd â thunnell o awdurdod parth yn rhoi'r gorau i gysylltu â chi oherwydd iddynt ailwampio eu gwefan a gollwng yr erthygl amdanoch chi. Ydych chi wedi archwilio pwy sy'n graddio i chi ac wedi gweld unrhyw newidiadau?
 8. Cynnydd yn y gystadleuaeth - Efallai y bydd eich cystadleuwyr yn gwneud y newyddion ac yn cael tunnell o backlinks sy'n cynyddu eu safle. Efallai na fydd unrhyw beth y gallwch ei wneud ynglŷn â hyn nes bod y pigyn drosodd neu nes eich bod yn cynyddu hyrwyddo'ch cynnwys eich hun.
 9. Tueddiadau Allweddair - Ydych chi wedi gwirio Google Trends i weld sut mae chwiliadau'n tueddu am y pynciau yr oeddech chi'n eu rhestru? Neu’r derminoleg wirioneddol? Er enghraifft, pe bai fy ngwefan yn siarad smartphones trwy'r amser, efallai yr hoffwn ddiweddaru'r term hwnnw i ffôn symudol gan mai dyna'r term amlycaf a ddefnyddir y dyddiau hyn. Efallai y byddaf hefyd eisiau arsylwi tueddiadau tymhorol yma a sicrhau bod fy strategaeth gynnwys yn cadw ar y blaen i dueddiadau chwilio.
 10. Hunan-Sabotage - Byddech chi'n synnu faint o weithiau mae'ch tudalennau eich hun yn cystadlu â nhw eu hunain mewn peiriannau chwilio. Os ydych chi'n ceisio ysgrifennu post blog bob mis ar yr un pwnc, rydych chi nawr yn lledaenu'ch awdurdod a'ch backlinks ar draws 12 tudalen erbyn diwedd y flwyddyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio, yn dylunio, ac yn ysgrifennu un dudalen fesul ffocws pwnc - ac yna'n diweddaru'r dudalen honno. Rydyn ni wedi mynd â safleoedd i lawr o filoedd o dudalennau i gannoedd o dudalennau - gan ailgyfeirio'r gynulleidfa yn iawn - a gwylio eu traffig organig yn ddwbl.

Gwyliwch rhag eich Adnoddau Safleoedd Organig

Mae nifer y bobl sydd gennyf sy'n gofyn am fy help ar hyn yn frawychus. Er mwyn ei waethygu, maent yn aml yn pwyntio at blatfform neu eu hasiantaeth SEO ac yn cael trafferth gyda'r ffaith nad oedd yr adnoddau hynny yn rhagweld y mater nac yn gallu cynorthwyo i gywiro'r mater.

 • Offer SEO - Mae yna ormod o lawer o dun Offer SEO nid yw hynny wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf. Yn syml, nid wyf yn defnyddio unrhyw offeryn adrodd i ddweud wrthyf beth sy'n bod - rwy'n cropian y wefan, plymio i'r cod, archwilio pob lleoliad, adolygu'r gystadleuaeth, ac yna llunio map ffordd ar sut i wella. Ni all Google hyd yn oed gadw Consol Chwilio cyn eu newidiadau algorithm ... rhowch y gorau i feddwl y bydd rhywfaint o offeryn!
 • Asiantaethau SEO - Rwy'n flinedig o asiantaethau SEO ac ymgynghorwyr. Mewn gwirionedd, nid wyf hyd yn oed yn dosbarthu fy hun fel ymgynghorydd SEO. Er fy mod wedi cynorthwyo cannoedd o gwmnïau gyda'r materion hyn dros y blynyddoedd, rwyf wedi bod yn llwyddiannus oherwydd nid wyf yn canolbwyntio ar newidiadau algorithm a backlinking ... Rwy'n canolbwyntio ar brofiad eich ymwelwyr a nodau eich sefydliad. Os ydych chi'n ceisio gêmio algorithmau, nid ydych chi'n mynd i guro'r miloedd o ddatblygwyr Google a'r pŵer cyfrifiadurol enfawr sydd ganddyn nhw ... ymddiried ynof. Mae gormod o asiantaethau SEO yn bodoli wedi'u hadeiladu i ffwrdd o brosesau sydd wedi dyddio ac algorithmau hapchwarae a fydd - nid yn unig yn gweithio - yn niweidio tymor hir eich awdurdod chwilio. Nid yw unrhyw asiantaeth nad yw'n deall eich strategaeth gwerthu a marchnata yn mynd i'ch helpu gyda'ch strategaeth SEO.

Un nodyn ar hyn - os ydych chi'n ceisio eillio ychydig o bychod o'ch cyllideb offer neu ymgynghorydd ... rydych chi'n mynd i gael yr union beth rydych chi'n talu amdano. Gall ymgynghorydd gwych eich helpu i yrru traffig organig, gosod disgwyliadau realistig, cynnig cyngor marchnata y tu hwnt i'r peiriant chwilio, a'ch helpu i sicrhau enillion gwych ar eich buddsoddiad. Mae'n debyg y bydd adnodd rhad yn brifo'ch safleoedd ac yn cymryd yr arian ac yn rhedeg.

Sut i Gynyddu Eich Safleoedd Organig

 1. Isadeiledd - Sicrhewch nad oes gan eich gwefan unrhyw broblemau sy'n atal peiriannau chwilio rhag ei ​​fynegeio'n effeithiol yn effeithiol. Mae hyn yn golygu optimeiddio'ch system rheoli cynnwys - gan gynnwys ffeil robots.txt, map safle, perfformiad gwefan, tagiau teitl, metadata, strwythur tudalennau, ymatebolrwydd symudol, ac ati. Nid yw'r un o'r rhain yn eich atal rhag graddio'n dda (oni bai eich bod yn rhwystro peiriannau chwilio rhag mynegeio'ch gwefan yn llwyr), ond maen nhw yn eich brifo trwy beidio â'i gwneud hi'n haws cropian, mynegeio, a graddio'ch cynnwys yn briodol.
 2. Strategaeth Cynnwys - Mae ymchwil, trefniadaeth ac ansawdd eich cynnwys yn hollbwysig. Ddegawd yn ôl, roeddwn i'n arfer pregethu derbynioldeb ac amlder cynnwys i gynhyrchu gwell safleoedd. Nawr, rwy'n cynghori yn erbyn hynny ac yn mynnu bod cleientiaid yn adeiladu a llyfrgell gynnwys mae hynny'n gynhwysfawr, yn ymgorffori cyfryngau, ac mae'n hawdd ei lywio. Po fwyaf o amser a fuddsoddir yn eich ymchwil keyword, ymchwil gystadleuol, profiad y defnyddiwr, a'u gallu i ddod o hyd i'r wybodaeth y maent yn ei cheisio, y gorau y bydd eich cynnwys yn cael ei ddefnyddio a'i rannu. Bydd hynny, yn ei dro, yn gyrru traffig organig ychwanegol. Efallai bod gennych yr holl gynnwys sydd ei angen arnoch chi, ond os nad yw wedi'i drefnu'n dda, efallai eich bod chi'n brifo'ch safleoedd peiriannau chwilio eich hun.
 3. Strategaeth Hyrwyddo - Nid yw adeiladu safle gwych a chynnwys anhygoel yn ddigon ... rhaid bod gennych strategaeth hyrwyddo sy'n gyrru cysylltiadau yn ôl i'ch gwefan er mwyn i beiriannau chwilio eich graddio'n uwch. Mae hyn yn gofyn am ymchwil i nodi sut mae'ch cystadleuwyr yn graddio, p'un a allwch chi gyflwyno i'r adnoddau hynny, ac a allwch chi gael dolenni yn ôl o'r parthau hynny gydag awdurdod gwych a chynulleidfa berthnasol.

Yn yr un modd â phopeth yn y maes marchnata, pobl, prosesau a llwyfannau sy'n gyfrifol amdano. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bartner gydag ymgynghorydd marchnata digidol sy'n deall pob agwedd ar optimeiddio peiriannau chwilio a sut y gall effeithio ar daith cwsmer gyffredinol eich ymwelwyr. Ac, os oes gennych ddiddordeb mewn cael cymorth, rwy'n cynnig y mathau hyn o becynnau. Maent yn dechrau gyda thaliad i lawr i gwmpasu ymchwil - yna mae ganddynt ymgysylltiad misol parhaus i'ch helpu i barhau i wella.

Cysylltwch â Douglas Karr

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.