10 Rheswm Pam na all Busnesau Bach Anwybyddu Cyfryngau Cymdeithasol

rhesymau cyfryngau cymdeithasol busnesau bach

Mae Jason Squires wedi llunio rhestr feddylgar o 10 Rheswm Pam na all Busnesau Bach Anwybyddu Cyfryngau Cymdeithasol. Mae'n darparu'r holl dystiolaeth sydd ei hangen ar unrhyw fusnesau bach os oeddent yn dal yn chwilfrydig a ddylid plymio ai peidio. Byddwn yn culhau'r rhain i gyd i ddau reswm penodol iawn, er:

 1. Mae eich cydweithwyr, eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid yno ar hyn o bryd. Ydych chi yno pan mae angen help arnyn nhw? A ydych chi yno yn eu cynghori ar eu gwerthiant nesaf?
 2. Efallai na fydd eich cystadleuaeth yno! Mae llawer o bobl yn defnyddio hyn fel esgus ... nid oes unrhyw un yn ein diwydiant ar gyfryngau cymdeithasol. Waw ... dyna gyfle anhygoel i chi blannu'ch baner yn y ddaear! Am beth ydych chi'n aros? Eich cystadleuaeth i ddechrau?

Amlygiad, cydnabyddiaeth, teyrngarwch ... mae'r rhain i gyd yn sbardunau i oresgyn materion ymddiriedaeth. Mae rhoi eich personoliaeth a'ch pobl o flaen eich cwmni yn lle cuddio y tu ôl i'ch brand yn eich gwneud chi'n agored i niwed. Mae hynny'n swnio fel ei fod yn ddrwg, ond nid yw. Mae pobl eisiau gweithio gyda phobl - nid logos!

Cyfryngau Cymdeithasol-Busnesau Bach

5 Sylwadau

 1. 1

  hei! cefais syniad gwych o'ch blog cz Rwy'n rhedeg busnes bach ac yn meddwl hyrwyddo ar y rhyngrwyd. Nawr fe wnaf yn bendant gyda chymorth eich swydd. 🙂

 2. 2

  Rydym wedi dilyn yr holl Reolau Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer ein Busnesau Bach ac mae DIM wedi gweithio fel y rhagwelodd Gurus Cyfryngau Cymdeithasol - Mae hyn i gyd yn hype ac mae NOT100% yn warant o lwyddiant. Nid oedd gennym DDIM CYNHYRCHU ARWAIN, DIM YN DIWEDDU MEWN GWERTHIANNAU ac ni wnaeth unrhyw beth y gwnaethom geisio gyrru'r busnes ymlaen. Ond fe wnaethon ni wario llawer o arian marchnata. A pheidiwch â dweud wrthym ein bod wedi gwneud popeth yn anghywir oherwydd na wnaethom - Facebook, Twitter, Pinterest, Blog a Gwefan ... Rydym yn Weithwyr Proffesiynol Marchnata ac wedi Ceisio'r holl Gwrws; cyngor ... Mae ei hype i gyd.

  • 3

   @anthonysmithchaigneau: NID yw disqus eich canlyniadau yn anghyffredin ac ni fyddwn byth yn dweud “gwnaethoch yn anghywir”. Os byddwch chi'n parhau i ddarllen ein blog, fe welwch chi lle rydyn ni wedi gwthio yn ôl yn erbyn y 'gurws'. Dyma pam rydyn ni'n argymell ffocws sy'n aml-sianel yn hytrach na chymdeithasol yn unig. Yn syml, nid yw rhai diwydiannau yno eto, nid yw rhai cymunedau'n bodoli, ac weithiau nid yw'n ffit diwylliannol i'r busnes. Rwy'n credu ei bod bob amser yn ddoniol sut mae ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol yn cael canlyniadau gwych ... mae fel atwrnai yn amddiffyn atwrneiod 🙂 Wrth gwrs mae'r 'gurus' yn cael canlyniadau gwych arno ... dyna beth maen nhw'n ei wneud ar gyfer bywoliaeth. Nid yw pob diwydiant yr un peth, serch hynny!

   Rwyf hefyd yn credu mai dyna pam, yn arolygon marchnata 2013, mae marchnatwyr wedi troi eu sylw yn ôl at farchnata e-bost fel prif strategaeth. Rydyn ni'n caru cyfryngau cymdeithasol i'w defnyddio fel 'adlais' a hyrwyddo ein cynnwys - ond rydyn ni'n dal i ddibynnu ar sianeli eraill fel chwilio, e-bost, hysbysebu a hyd yn oed ymdrechion allan. Diolch am ymuno â'r sgwrs!

 3. 4
 4. 5

  Rhai rhesymau eithaf da i fynd ar gyfryngau cymdeithasol! Roeddwn i'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i gynnwys i'w bostio nes bod fy ffrind wedi dweud wrtha i ddefnyddio Capzool, mae ganddyn nhw bostiau parod ar gyfer fy musnes arbenigol, a byddan nhw'n gwneud mwy pan fyddaf yn gofyn amdano. Mae yna hefyd galendr argymhellion sy'n rhoi swyddi i mi ar gyfer pob diwrnod o'r flwyddyn. Rwy'n argymell bod pawb yn ei ddefnyddio!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.