10 Peth a Gollodd eich Asiantaeth Sy'n Parhau i Hurt Eich Busnes

iStock 000014047443XBach

Ddoe, cefais y pleser o wneud gweithdy gyda’r rhanbarthol Cymdeithas Genedlaethol y Siaradwyr, dan arweiniad Karl Ahlrichs. I siaradwyr cyhoeddus, mae'n hanfodol cael presenoldeb gwych ar y we ac roedd mwyafrif y mynychwyr yn synnu o ddod o hyd i fylchau enfawr yn eu strategaeth.

Mae'r rhan fwyaf o hyn oherwydd bod y diwydiant wedi newid yn sylweddol ... ac nid yw'r mwyafrif o asiantaethau wedi cadw i fyny. Os mai dim ond sefydlu gwefan ydych chi, mae fel agor siop yng nghanol nunlle. Efallai ei fod yn brydferth, ond nid yw'n mynd i gael unrhyw gwsmeriaid i chi. Dyma 10 nodwedd y mae'n rhaid i'ch asiantaeth eu cynnwys wrth ddatblygu'ch gwefan:

 1. System Rheoli Cynnwys - mae'n hurt i asiantaethau ddal gwystlon eu cleientiaid mwyach am ddiweddariadau a golygiadau pan mae cymaint o systemau rheoli cynnwys gwych o gwmpas. Mae systemau rheoli cynnwys yn caniatáu ichi ychwanegu at eich gwefan a'i golygu yn ôl eich dymuniad. Dylai eich asiantaeth allu cymhwyso'ch dyluniad o amgylch bron unrhyw beiriant themâu systemau rheoli cynnwys cadarn.
 2. Chwilia Beiriant Optimization - os nad yw'ch asiantaeth yn deall hanfodion optimeiddio peiriannau chwilio, mae angen ichi ddod o hyd i asiantaeth newydd. Mae fel adeiladu safle heb sylfaen. Peiriannau chwilio yw'r llyfr ffôn newydd ... os nad ydych chi ynddo, peidiwch â disgwyl i unrhyw un ddod o hyd i chi. Byddwn yn gwthio y dylent hyd yn oed allu eich helpu chi i nodi rhai geiriau allweddol wedi'u targedu.
 3. Dadansoddeg - dylech fod â dealltwriaeth sylfaenol o analytics a sut i weld pa dudalennau a pha gynnwys y mae eich ymwelwyr yn canolbwyntio arno fel y gallwch wella'ch gwefan dros amser.
 4. Blogio a Fideo - bydd blogio yn rhoi modd i'ch cwmni gyfathrebu newyddion, ateb cwestiynau cyffredin a rhannu llwyddiannau â'ch rhagolygon a'ch cleientiaid yn ogystal â darparu ffordd iddynt ddilyn, trwy danysgrifiadau, a chyfathrebu yn gyfnewid. Dylai eich porthiant gael cyhoeddusrwydd ar bob tudalen. Bydd fideo yn ychwanegu tunnell i'ch gwefan - mae'n gwneud esboniadau o gysyniadau anodd yn llawer haws yn ogystal â rhoi cyflwyniad gwych i'r bobl y tu ôl i'ch cwmni.
 5. Cysylltwch â Ffurflen - Nid yw pawb yn mynd i fod eisiau codi'r ffôn a'ch ffonio, ond yn aml byddant yn eich ysgrifennu trwy'ch ffurflen gyswllt. Mae'n ddiogel ac mae'n syml. Nid oes angen iddynt ei raglennu hyd yn oed ... gallant gael cyfrif gyda chi adeiladwr ffurflenni ar-lein,ffurfwedd , a byddwch chi ar waith!
 6. Optimeiddio Symudol - Dylai eich gwefan edrych yn wych ar ddyfais symudol. Mae'n syml datblygu CSS symudol (taflen arddull) sy'n galluogi ymwelwyr symudol i bori'ch gwefan, dod o hyd i'ch lleoliad, neu glicio dolen i wneud a galwad ffôn.
 7. Twitter - Dylai eich asiantaeth adeiladu cefndir cymhellol ar gyfer eich tudalen Twitter sy'n cyd-fynd â brandio eich gwefan. Dylent hefyd integreiddio'ch blog gan ddefnyddio teclyn fel Twitterfeed i drydar diweddariadau eich blog yn awtomatig. Dylai eich asiantaeth hefyd integreiddio twitter i'ch gwefan, naill ai trwy eicon cymdeithasol syml neu trwy arddangos eich gweithgaredd diweddaraf ar eich gwefan.
 8. Facebook - Dylai eich asiantaeth hefyd gymhwyso'ch brand i dudalen Facebook wedi'i haddasu ac integreiddio'ch blog trwy ddefnyddio nodiadau neu Twitterfeed.
 9. Tudalennau Glanio - Bydd Galwadau-i-Weithredu wedi'u cynllunio'n dda ar eich gwefan yn darparu llwybr at ymgysylltu i'ch ymwelwyr a bydd tudalen lanio yn eu troi'n gwsmeriaid. Dylai eich asiantaeth drafod opsiynau gyda chi ar sut i yrru arweinyddion trwy bob tudalen o'ch gwefan - trwy demos, papurau gwyn, mwy o ffurflenni gwybodaeth, e-lyfrau, lawrlwythiadau, treialon, ac ati sy'n casglu gwybodaeth gyswllt yn gyfnewid.
 10. Marchnata E-bost - Nid yw ymwelwyr â'ch gwefan bob amser yn barod i brynu ... efallai y bydd rhai ohonyn nhw eisiau aros o gwmpas am ychydig cyn iddyn nhw benderfynu prynu. Gall cylchlythyr wythnosol neu fisol sy'n trafod gwybodaeth berthnasol ac amserol fod yn gamp yn unig. Dylai eich asiantaeth sicrhau eich bod ar waith gydag e-bost wedi'i frandio â solid darparwr gwasanaeth e-bost, fel CircuPress. Gall cynnwys eich blog hyd yn oed yrru negeseuon e-bost dyddiol awtomataidd trwy eu system fel nad oes raid i chi fewngofnodi hyd yn oed!

Efallai y bydd rhai asiantaethau yn gwthio yn ôl i wneud yr holl waith hwn ar ac oddi ar y safle ... does dim ots gen i. Mae'n hen bryd iddynt gamu i fyny gyda'u cleientiaid a deall nad yw gwthio gwefan bert yn ddigon yn unig. Y dyddiau hyn, mae angen i'ch strategaeth y tu hwnt i'ch gwefan a chynnwys cyfryngau cymdeithasol, optimeiddio peiriannau chwilio, a strategaethau marchnata i mewn.

Asiantaethau sylw: Os nad ydych chi'n paratoi'ch cleientiaid i trosoledd y we yn llawn, rydych chi'n cymryd arian ar gyfer swydd hanner ass yn unig. Mae'ch cleientiaid yn dibynnu arnoch chi i adeiladu presenoldeb a strategaeth ar y we sy'n eu cael yn fusnes.

5 Sylwadau

 1. 1

  Roeddwn i'n meddwl bod hyn i gyd yn safonol erbyn hyn. Mae'n arbennig o anffodus nad yw rhai sefydliadau yn dal i ddefnyddio system rheoli cynnwys go iawn!

 2. 2

  Cytuno Michael! Yn anffodus mae gennym y ddwy Asiantaeth o hyd sy'n gweithio yn eu cilfach yn unig ac nad ydynt yn deall y gofynion busnes na'r cyfleoedd gan nad ydynt yn cadw i fyny â thueddiadau ar-lein, chwilio a chyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, rhai o'r busnesau sydd ar fai - nid yw rhai busnesau yn sylweddoli'r potensial sydd gan strategaeth wych i'w gynnig, felly maen nhw'n mynd i siopa am y safle rhataf y gallant ei brynu.

 3. 3

  Mewn gwagle mae'r holl briodoleddau hyn yn gwneud synnwyr, ac fel cwmni gwe-we rydym yn eu cynnig i'n cwsmeriaid, a hyd yn oed yn fwy, fel cymhwysiad symudol os yw'n cyd-fynd â'u model busnes. Yn anffodus mae rhai busnesau yn edrych ar flog neu'n gorfod rheoli eu gwefan fel baich, felly bydd cymaint yn dewis peidio â mynd ar hyd y llwybr hwn. Eu safbwynt nhw yw, pam baglu o gwmpas ceisio ychwanegu delwedd newydd i'n gwefan a'i gael yn iawn am gwpl o oriau, pan allaf dalu fy datblygwr am 15 munud.

  Yn ddiweddar cynhyrchodd ffrind i mi ei wefan ei hun, a phan ofynnais iddo pa mor hir a gymerodd, nid oedd yn siŵr ond roedd dros 100 awr o ymchwil, hyfforddiant ar WordPress a gweithredu, ac ail-weithredu - iawn, os ydych chi'n cyfieithu hynny i mewn i'w gyfradd fesul awr fel hyfforddwr personol (tua $ 90), mae hynny'n adio i arian go iawn.

  Felly, er bod yr holl agweddau hyn yn gwneud synnwyr, mae llawer o berchnogion busnes, gan gynnwys un y siaradais â hi heddiw, yn edrych ar flogio ac ati fel swydd arall, ac un nad oes ganddyn nhw'r amser i'w chyflawni bob dydd. Felly, os oes gan eu datblygwr i wneud y gwaith a'i glirio oddi ar eu rhestr o bethau i'w gwneud, nid wyf yn galw hynny'n cael ei ddal yn wystlon - galwaf hynny'n ddefnydd deallus o reoli amser.

 4. 4

  Cytuno'n llwyr, Preston. Fy mhwnc yw nad yw Asiantaethau hyd yn oed yn trafod y cyfle i'w cleientiaid flogio a gwerthuso a yw'n strategaeth ddichonadwy ai peidio. Mae hynny'n anffodus.

 5. 5

  Ie, wel dylid trafod ac adolygu pob un o'r pwyntiau hyn - mae hepgor eu cynnig yn gamgymeriad enfawr. Weithiau mae'n ymddangos fy mod i eisiau erfyn ar gwsmeriaid i fynd i lawr y ffordd SMM, ond nid yw'r mwyafrif o fusnesau rwy'n dod ar eu traws eisiau eu cyffwrdd o hyd - dim ond pan fydd rhywun nad yw'n 'gwerthu' gweithrediad y gwasanaethau yn dangos iddyn nhw beth all arwain, dywedwch ffrind, ydyn nhw wedyn yn dangos diddordeb.

  Rwy'n credu i ddod o hyd i ymyl yn yr economi hon, mae pob un o'r pwyntiau hyn yn hanfodol i UNRHYW fusnes, ond yn anffodus mae yna gwmnïau o hyd sydd â gwefannau cenhedlaeth gyntaf sy'n gweiddi am dudalennau glanio, galwadau i weithredu, a blog - eto dywed perchnogion y busnes “Nid wyf yn cael busnes oddi ar y Rhyngrwyd.” Wel, lol, does ryfedd ... 😉

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.